Zbavte sa vlhkosti v múroch

Ako na vlhkú stenu

Kapilárne vzlínajúca vlhkosť  v murive je nežiaducou súčasťou takmer každého staršieho objektu. Ide o jav, keď cez poškodené alebo chýbajúce vodorovné izolácie v objekte stúpa v kapilárach muriva zemná vlhkosť. Takmer každý stavebný materiál je porézny, a ak príde do kontaktu s vodou, ťahá vlhkosť nahor. Tu pôsobiace sily sú také veľké, že aj napriek gravitácii vzlínajú. Porézny stavebný materiál (tehla, kameň) teda nasáva zo základov molekuly vody, takže sa steny postupom času úplne premočia a zničia.

Suchá stena  je predpokladom zdravej príjemnej priestorovej klímu, pretože pôsobí regulačne na klímu aj na vlhkosť. Vzduchové vankúšiky uzatvorené v kapilárach sú najlepšou tepelnou izoláciou. Čím je murivo vlhkejšie, tym horšie sú jeho izolačné vlastnosti. Voda je dobrým tepelným vodičom a špeciálne v zime to má za následok, že teplo z miestnosti rýchlejšie uniká cez steny von.

Odvlhčené steny systemom aquapolJedinečným a doteraz v jednoduchosti neprekonaným spôsobom odstránenia kapilárne vzlínajúcej vlhkosti je technológia Aquapol. Aplikácia technológie nenaruší prevádzku budovy, robí sa teda bez akéhokoľvek stavebného zásahu do muriva. Princíp spočíva v nainštalovaní prístroja Aquapol do objektu. Prístroj sa zväčša montuje na strop v suteréne alebo prízemí.  Murivo po nainštalovaní prístroja začne vysychať, takže si zákazník môže naplánovať následnú opravu omietok, pričom náklady na jej realizáciu sú často nižšie ako pri klasických metódach. Existujú rôzne typy týchto prístrojov, ktoré po špeciálnej montáži servisným technikom dokážu natrvalo rušiť kapilárnu stúpavosť vody nielen v murive rodinného domu, ale aj veľkej stavby bez ohľadu na druh a hrúbku stien. Hoci na zlepšenie stavu muriva treba niekoľko mesiacov počkať, zmenu vnútornej mikroklímy môžete pocítiť oveľa skôr. Skúšobné merania totiž preukázali, že pôsobením prístroja Aquapol sa zvyšuje obsah negatívnych iónov kyslíka, ktoré vo voľnej prírode vznikajú v okolí vodopádov alebo počas búrky. Negatívne ióny kyslíka fungujú ako čistič vzduchu, zabraňujú množeniu plesní a na ľudský organizmus pôsobia aktivujúco a osviežujúco. Merania dokázali aj redukciu zemskej rádioaktivity a negatívneho žiarenia okolitého prostredia, vďaka čomu sa ľudia cítia v takomto priestore oveľa komfortnejšie, zdravšie a majú lepší spánok. Súčasťou dodávky sú komplexné merania vlhkosti muriva, klímy aj stupňa zasolenia muriva či omietky.

Záruka na vysušenie muriva technológiou Aquapol garantuje majiteľovi odvlhčenie domu až na zostatkovú vlhkosť muriva počas určitého časového obdobia. Zostatková vlhkosť závisí od stavebného materiálu, obsahu solí a od okolitej klímy. Pretože existuje 12 rôznych druhov príčin vlhnutia muriva, ako prvé je dôležité určiť príčinu.

Be the first to comment on "Zbavte sa vlhkosti v múroch"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*